Welkom op de website van Passie & Talent

Passie & Talent is een uniek programma voor leerlingen en studenten om te ‘leren leren’ en voor hun begeleiders om hen bij dit proces te faciliteren. Het programma is geschikt voor alle onderwijssectoren en bestaat uit thema’s als: leren, samenwerken, communicatie , projectaanpak en probleemaanpak. Er is een versie voor leerlingen en een versie voor studenten.

Studiesucces en Passie & Talent

Waarom Passie & Talent tot studiesucces leidt, lees meer

Passie & Talent en verschillen

Waarom Passie & Talent inzicht geeft in en leert werken met verschillen, lees meer

Samenleven en Passie & Talent

Waarom Passie & Talent geschikt is voor verantwoord burgerschap, lees meer