Hoe werkt het

De leercyclus
We werken in een vaste leercyclus aan een aantal thema’s en we beginnen elk thema vanuit een ervaring. De thema’s als ‘zo ben ik’, ‘zo praat ik’, ‘zo werk ik samen’, ‘zo leer ik’, komen aan de orde. Hierbij gebruiken we ook het Talentenboek dat tevens dient als persoonlijk portfolio. Het werk aan deze thema’s wordt als een soort project ingericht waardoor er voldoende tijd en gelegenheid is om de nodige diepgang te maken. Het programma is zo opgebouwd dat er alle flexibiliteit is om de onderdelen in de tijd te plannen en zo in te passen in het rooster en het curriculum.

Opbrengst
Passie & Talent is ontwikkeld om;

  • Leerlingen inzicht te geven in ‘wie zij zijn’, hun manier van leren, communiceren, samenwerken en wat dit betekent voor hun leerloopbaan
  • Op groepsniveau, in de klas begrip en vaardigheid te ontwikkelen in het werken met onderlinge verschillen
  • Een gemeenschappelijk referentiekader in de school te brengen voor waarneembare verschillen in communicatie, samenwerken en leren
  • Directe toepassingen mogelijk te maken in docententeams ter verbetering van onderlinge communicatie en samenwerking
  • De handelingsbekwaamheid van individuele docenten te vergroten in het werken met deze verschillen, collegiaal en naar leerlingen;

Download hier de leaflet Passie & Talent