Samenleven en Passie & Talent

Vaak worden verschillen gekoppeld aan verschillen in cultuur of religie. In Passie &Talent ontdekken leerlingen en studenten dat de verschillen ‘mensen door de culturen heen juist verbinden’. Steeds weer als wij met het programma in multiculturele omgevingen werken zijn de deelnemers verbaasd over het feit dat zij zoveel overeenkomsten kunnen ontdekken door de culturen heen. Het programma leent zich dus ook prima voor ‘verantwoord burgerschap’, het biedt inzicht in verschillen en werkt dit inzicht om tot sociale vaardigheden. Verschillen worden talenten!

Een leerling of student met een Marokkaanse achtergrond zit ineens in eenzelfde groep met iemand van Turkse afkomst en nog een Chinese deelnemer. Alle drie dachten dat ze hierdoor heel verschillend waren, maar ze ontdekten ineens dat ze eigenlijk op een vergelijkbare manier hun studie aanpakken en communiceren. Dat geeft steeds weer een geweldige doorbraak in het denken over en omgaan met verschillen. In Passie & Talent wordt telkens weer benadrukt dat er verschillen zijn, dat ze gelijkwaardig zijn en dat elk verschil speciale talenten met zich brengt. Door deze veiligheid wordt het ook mogelijk om spanningen te bespreken die er zijn in een groep. Bespreken met het oog op: hoe kun je hiermee (beter) omgaan? Hoe kan je van conflict naar waardering komen?