Studiesucces en Passie & Talent

Inzicht
Leerlingen en studenten verschillen in de manier waarop zij leren en wat zij hierbij van hun docenten en begeleiders nodig hebben. Inzicht hierin krijgen en woorden hiervoor vinden is een belangrijke factor voor uiteindelijk studiesucces in een onderwijsomgeving die een groot beroep doet op zelfstandigheid en eigen initiatief. (Een goede mentor….)

Daarnaast geeft Passie & Talent ook zicht op: Waar ben ik goed in? Wat zijn mijn natuurlijke kwaliteiten en talenten? Hoe kan ik mij verder ontwikkelen en breng ik ook Passie in mijn Talent?

Voor leerlingen
Passie &Talent geeft leerlingen, al vanaf hun tiende jaar een ‘taal’ om hiermee  te kunnen werken. Zo is er een module die leerlingen helpt om te gaan met verschillen tussen docenten, in hun wijze van lesgeven. Waar gaat het makkelijk? Waar wordt het moeilijk? Wat kan jij zelf doen om leren mogelijk te maken bij een docent met een lesgevende stijl die het leren moeilijker maakt voor jou?

Voor studenten
Hoe groot de verschillen in het aanpakken van studie-opdrachten kunnen zijn, is te lezen in bijgaand artikel. Daarin staan drie verschillende studenten beschreven hoe zij met een opdracht omgaan en meer algemeen, hoe zij studeren. Veel studenten die Passie & Talent volgen herkennen zich bijna onmiddellijk in één van deze drie studenten. En ook dat elke stijl verschillende ‘lusten en lasten’ met zich meebrengt. Passie & Talent geeft studenten woorden voor deze verschillende processen zodat zij beter in staat zijn om hun begeleiders, docenten en ook hun medestudenten duidelijk te maken wat zij nodig hebben om tot goede resultaten te kunnen komen.