Voor Begeleiders

Passie & Talent is bedoeld om studenten inzicht te geven in ‘wie zij zijn’ en waar hun kwaliteiten liggen. Dit inzicht wordt gebruikt bij het vergroten van vaardigheden ondermeer op het gebied van ‘leren leren’, studie-aanpak, communiceren en samenwerken.

Omdat het programma steeds gericht is op dit zelfinzicht en tegelijkertijd zicht biedt op het ‘anders zijn van anderen’ komt er tevens een groepsproces op gang dat op langere termijn in positieve zin doorwerkt. De inzichten en vaardigheden worden opgeslagen in het portfolio en kunnen op langere termijn meegenomen worden door studenten.

De licentie die nodig is om het programma te kunnen begeleiden richt zich met name op het begeleiden van deze bovenstaande processen, zowel op individueel als op groepsniveau.

Het hele programma kan ook worden uitgevoerd tijdens een introductieweek, gecombineerd met outdoor- of andere activiteiten. Ook leent het zich voor een projectachtige opbouw, de verschillende thema’s zijn in dagdelen uit te voeren.

In het intranet onderdeel van de website zullen updates te vinden zijn en is er mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen.

 

Download hier de leaflet van de begeleidersopleiding P&T, en hier het aanmeldingsformulier.

Bel met T. van Putten (0630651258)voor meer info over de begeleidersopleiding P&T.