Wat is P&T

Passie & Talent is een uniek programma voor leerlingen en studenten om te ‘leren leren’ en voor hun begeleiders om hen bij dit proces te faciliteren. Het programma is geschikt voor alle onderwijssectoren en bestaat uit thema’s als: leren, samenwerken, communicatie, projectaanpak en probleemaanpak. Er is een versie voor leerlingen en een versie voor studenten.

Deelnemers werken met deze thema’s volgens een vaste cyclus aan het vergroten van hun inzicht en vaardigheid in ‘leren hoe te leren’, in welke talenten zij van nature hebben en hoe zij deze verder kunnen benutten en ontwikkelen. Tegelijkertijd krijgen zij door het volgen van deze cyclus ook inzicht hoe anders dit bij anderen eruit kan zien.
Begeleiders worden specifiek opgeleid om met dit programma te kunnen werken vanuit hun eigen context.

Passie & Talent, versie voor leerlingen (PO, VMBO en Praktijkonderwijs) is geschikt voor:

  • De voorbereiding van leerlingen bij keuzes van domeinen of vervolgonderwijs
  • Invulling van mentoraat of leerling begeleiding
  • Ter ondersteuning bij loopbaan leren
  • Als aan- en invulling op vakinhoud, bv. maatschappijleer

Passie & Talent, versie voor studenten kan worden gebruikt voor:

  • Begeleiding bij het keuzeproces richting een vervolgopleiding en beroepskeuze;
  • Verhoging van de kans op studiesucces door bewustwording van de eigen studie-aanpak;
  • Invulling van studieloopbaancoaching met langdurige gebruiksmogelijkheden

Download hier de leaflet Passie & Talent